Καλώς ήρθατε

Πόσο ψυχικά ανθεκτικός είσαι; Το έργο αυτό διερευνά το πώς μέσω της εκπαίδευσης στην ψυχική ανθεκτικότητα θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν την ικανότητά τους να «ανακάμπτουν» από προκλήσεις της ζωής, όπως η ανεργία.

Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν με σιγουριά στις ικανότητές τους είναι πιο σταθεροί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, λιγότερο επιρρεπείς σε διαταραχές άγχους και κατάθλιψης και πιο επιτυχημένοι στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ζωής.

Μέσω της εκπαίδευσης στην ψυχική ανθεκτικότητα (resilience), οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες όπως: διαχείριση άγχους, αναζήτηση πόρων, ευελιξία και ικανότητα να αντιμετωπίσουν το μέλλον με έναν θετικό τρόπο. Η εκπαίδευση τους βοηθά να επεκτείνουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν δράση, να έχουν επαρκή αυτοαντίληψη και εμπιστοσύνη στις προσωπικές ικανότητες (στην αυτο-αποτελεσματικότητα) και να συνειδητοποιούν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Υπάρχουν, επίσης, οφέλη στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως η μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου και οφέλη για τους εργοδότες, όπως το χαμηλότερο ποσοστό απουσίας λόγω ασθενείας.

Κατά τη διάρκεια του έργου αναπτύχθηκαν: μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη ασκήσεων στην οποία συμπεριλαμβάνονται θετικές προσεγγίσεις για την προαγωγή της υγείας, ένα σχήμα συνέντευξης και κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο.