Tervetuloa

Kuinka paljon joustoa sinussa löytyy? Resilienssi-projekti selvittää miten auttaa yksilöitä ja yhteisöjä kehittämään sisäisten ja ulkoisten resurssien käyttöä sekä miten näiden resurssien avulla voidaan lisätä kykyä tulla toimeen ja vastaamaan elämän eri haasteisiin.

Nyky-yhteiskunta haastaa meitä luomaan uusia toimintastrategioita selviytyäksemme epävarmoista ja nopeasti muuttuvista tilanteista. Selviämisen avaintaidot kuten joustavuus, stressinsietokyky ja kyky selviytyä kovan paineen alla ovat juuri nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Projektin avulla pyritään hyödyntämään tutkimustuloksia ja auttaa ihmisiä käyttämään resilienssiä, eli joustoa, sopeutumista ja stressin sietokykyä sekä haasteiden kohtaamista elämän eri tilanteissa, esimerkiksi työttömyyden tai pitkän sairauspoissaolon uhatessa.

Hankkeessa tuotetaan sähköistä opetusmateriaalia sisältäen terveyden edistämisen käytännön harjoitteiden työkalupakin, haastattelumalli jonka avulla voidaan identifioida riskiryhmään kuuluvia sekä ohjeistusmateriaalia sisältäen esimerkkejä resilienssin vahvistamiseen aikuis- ja nuorisokoulutuksessa.

Projektin aikana kehitettiin verkkopohjainen valintalaatikko, joka sisältää terveyttä edistäviä lähestymistapoja aiheeseen sekä haastattelusuunnitelma ja ohjeet, joiden avulla voi tunnistaa riskiryhmään kuuluvat yksilöt.