Itsearviointi: Resilienssi

Miten resilientti olet?

Itsearviointilomake koostuu 21 kysymyksestä, kolme kysymystä jokaista seitsemää valittavien harjoitusten aihetta tai kehitettävää osa-aluetta kohti.

Seitsemän aihekategoriaa ovat:

 • havaitseminen
 • elämänhallinta
 • ihmissuhteiden muodostaminen
 • hyväksyntä ja myönteinen ajattelu (luottamus tulevaisuuteen)
 • ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta
 • terveet elämäntavat
 • minäpystyvyys

Jos siis huomaat, että sinulla on tarvetta kehittymiseen tai koulutukseen jollakin näistä osa-alueista, voit löytää siihen tarvittavia harjoituksia valintalaatikosta (Selection Box).

Voit hyödyntää itsearviointia eri tavoilla:

 1. Aikuiskoulutukseen osallistuvat voivat käyttää itsearviointia resilienssikoulutuksen aikana. Itsearviointi voidaan antaa ryhmille kaikissa koulutuksen vaiheissa: esittelynä itse aiheeseen, yhdistettynä harjoituksiin tai koulutuksen lopussa. Itsearviointi on myös havaittu hyväksi vertailutyökaluksi käytettynä ensin kurssin alkaessa ja jälleen sen päättyessä (kuvaamaan tilannetta ennen koulutusta ja sen jälkeen). 
 2. Kouluttajat voivat pyytää osallistujia täyttämään kyselylomakkeen koulutusjakson alussa selvittääkseen tarkemmin ryhmän erityistarpeita ja voidakseen valita harjoitukset niiden mukaisesti.
 3. Ohjauksessa lomaketta voidaan käyttää prosessityökaluna, jossa jokainen lomakkeen väitteistä on tärkeä osa resilienssiä ja ne voidaan käsitellä yksittäin, erillisinä työvaiheina.
 4. Suosittelemme, että teet itsearvioinnin ensin omakohtaisesti selvittääksesi oman, tämänhetkisen resilienssitilanteesi ennenkuin annat sitä osallistujille, asiakkaille tai potilaille.

Download:

self_evaluation_fi.pdf

137 K