Projektin Kuvaus

Projektin tavoitteena on ”resilienssin” vakiinnuttaminen ja vahvistaminen horisontaalisena teemana eri opetusympäristöissä. Resliienssin avulla voidaan harjoittaa yksilön osaamista ja täten hioa juuri niitä taitoja joiden avulla hän pysyy eurooppalaisen muutosvirran mukana eteenkin yhteiskunta- ja työelämämuutoksissa. Tässä yhteydessä yksilön itsetunto ja merkityksellisyys ovat avaintekijöitä. Resilienssi-tutkimuksen empiiriset tulokset ovat laajalti tunnustettuja ja tarjoavatkin uusia näkökulmia mm. eettisiin ja talouskysymyksiin. Tässä hankkeessa tutkimme miten resilienssin avulla voidaan edistää elinikäistä oppimista ja osaamisen kehittämistä. Kohderyhmämme ovat koulujen ja oppilaitosten opettajat ja ohjaajat, joille tarjoamme seuraavat työkalut. Olemme kehittäneet seuraavat tuotteet:

  • Ohjeistus (Guidelines) sisältää esimerkkejä siitä, miten resilienssin eri aspekteja voidaan hyödyntää aikuis- ja nuorisokoulutuksessa.
  • Harjoittelulajitelma (Selection Box) sisältää joukon erilaisia  joustavuus–harjoituksia, joita voidaan käyttää yksilö- ja ryhmätasoilla.
  • Yksilöllinen haastatteluprofiili (Interview Scheme) jonka avulla voidaan tukea yksilöä rakentavalla tavalla ja kannustamaan häntä käyttämään sisäisiä ja ulkoisia resurssejaan.